Händer_olika hudnyanser
Foto: Malin Wrigstad /IKON

Ung i den världsvida kyrkan

Är du nyfiken på kyrkan i andra länder? Skara stift deltar i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

Via programmet kan svenska ungdomar mellan 18 och 30 år besöka ett annat land under tre månader där Svenska kyrkan har en systerkyrka.

Samma sak gäller från andra hållet; Svenska kyrkan tar emot ungdomar från sina internationella partners.

På grund av Coronapandemin är programmet pausat och rekrytering kommer att ske våren 2022.

Kontakt

Vill du veta mer angående Ung i den världsvida kyrkan så kontakta Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationellt arbete

Sök!

Sista ansökningsdag är den 15 mars. Här hittar du anmälningsblankett och annat som är bra att veta.

Se film!

Se filmer om Ung i den världsvida kyrkan