Personuppgifter vid fondansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Skara stift.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du skickar in en fondansökan till Skara stift behöver vi hantera dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan, göra en bedömning av om den ska beviljas och därefter göra en eventuell utbetalning till dig.

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att den krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder innan ingående av avtal samt därefter, om din ansökan beviljas, för att uppfylla avtal om utbetalning. I de fall ansökan gäller en stiftelse behöver vi även behandla dina personuppgifter för att efterleva rättsliga förpliktelser, närmare bestämt kraven i stiftelselagen på att en stiftelse endast ska använda sina tillgångar i enlighet med sitt fastslagna ändamål. Tillhandahåller du inte de uppgifter som vi efterfrågar kan din ansökan inte beviljas eftersom vi inte kan kontrollera att du uppfyller de krav som ställs, vilket innebär att det inte heller kan göras någon utbetalning till dig.

Vissa fonder förvaltas av Skara stift tillsammans med andra organisationer, exempelvis ett annat stift. I de fallen har samtliga organisationer ett gemensamt personuppgiftsansvar för hanteringen av dina uppgifter. Det innebär att du kan vända dig till vilken av parterna du vill för frågor om hur dina personuppgifter hanteras.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter du har inkluderat i din ansökan, inklusive personligt brev, inkomstdeklaration och andra dokument du skickar in. Det kan röra sig om namn, kontaktuppgifter, personnummer och kontouppgifter.

I vissa fall skickas din ansökan in genom en församling eller annan organisation, men dina personuppgifter samlas alltid in från dig.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Personuppgifter i bokföringsunderlag kommer att sparas hos oss i tio år i enlighet med bokföringslagen och Svenska kyrkans interna regelverk. Övriga personuppgifter gallras efter utbetalningen.

Vilka rättigheter har du?

Skara stift ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.