Foto: Jimmie Midflo

Kyrka på teckenspråk

I Skara stift bor och vistas det människor som använder teckenspråk som sitt första språk. Skara stift har därför en teckenspråkig verksamhet.

Teckenspråkigt samarbetsråd

Det finns ett teckenspråkigt samarbetsråd för teckenspråkiga i stiftet. Teckenspråkiga representanter finns för närvarande från Borås, Lidköping, Vänersborg, Mariestad och Trollhättan. Barbro Lilja Brattgård, teckenspråkig präst, är sammankallande och ansvarig för stiftsrådet. 

Foto: Jimmie Midflo

Gudstjänster på teckenspråk

Det firas regelbundet gudstjänster på teckenspråk i Skara stift. Gudstjänsterna hittar du i tidningen Händer i kyrkan. Följ även den teckenspråkiga verksamheten på facebook för att få mer information. 


 

Dop på teckenspråk.

Vill du boka ett dop på teckenspråk?

Konfirmation på teckenspråk

Alla personer som använder teckenspråk är välkomna till den teckenspråkiga konfirmandgruppen.

Vigsel på teckenspråk

Vill ni gifta er?

Begravning på teckenspråk

Vill du boka en begravningsgudstjänst på teckenspråk?

Teckenspråkstolkade psalmer

Vi kan sjunga och lovsjunga på olika språk. Här kan du SE och LYSSNA på psalmer med sång, musik, textning och teckenspråkstolkning.

Tidningen Händer i kyrkan

Tidningen Händer i kyrkan

Här kan du läsa tidningen Händer i Kyrkan som främst vänder sig till teckenspråkiga i Svenska kyrkan.

En manlig präst står vid altaret och håller i en kalk.

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Nationell bildtelefonjour för teckenspråk

Måndag 7 september öppnade en ny bildtelefonjour, där teckenspråkiga kan samtala med teckenspråkiga präster eller diakoner.