Foto: Jimmie Midflo

Kyrka på teckenspråk

I Skara stift bor och vistas det människor som använder teckenspråk som sitt första språk. Skara stift har därför en teckenspråkig verksamhet.

Teckenspråkigt samarbetsråd

Det finns ett teckenspråkigt samarbetsråd för teckenspråkiga i stiftet. Teckenspråkiga representanter finns för närvarande från Borås, Lidköping, Vänersborg, Mariestad och Trollhättan. Barbro Lilja Brattgård, teckenspråkig präst, är sammankallande och ansvarig för stiftsrådet. 

Foto: Jimmie Midflo

Gudstjänster på teckenspråk

Det firas regelbundet gudstjänster på teckenspråk i Skara stift. Gudstjänsterna hittar du i tidningen Händer i kyrkan. Följ även den teckenspråkiga verksamheten på facebook för att få mer information.