Foto: Skara stift

Skog, jord och finansiella placeringar

Skara stift förvaltar tillgångar i skogar, jordar och finansiella placeringar till ett marknadsvärde av omkring 2.5 miljarder kronor

Skogsegendomarna omfattar omkring 27 000 hektar skogsmark och jordbruksmarken uppgår till omkring 10 000 hektar. Dessutom finns värdepapper och annat kapital för omkring 145 miljoner kronor.

Stiftelseliknande egendom  

Alla dessa tillgångar utgör en stiftelseliknande egendom som äger sig själv under beteckningen Prästlönetillgångar i Skara stift. Den förvaltas av stiftets egendomsnämnd. Skogen sköts i egen regi medan lantbruken är utarrenderade. Värdepappersfonden hanteras på kyrkans uppdrag av en utomstående fondförvaltare.

Fältorganisation

För arbetet finns det personal på egendomsavdelningen vid stiftskansliet. Dessutom finns en fältorganisation för skogsbruket, uppdelad på två distrikt. Vid stiftskansliet arbetar åtta personer och i skogvaktardistrikten finns sex anställda.
   Kostnaderna för förvaltningen av egendom betalas helt med intäkter från verksamheten. Intäkterna från förvaltningen bidrar till finansieringen av kyrkans verksamhet.
   Församlingarna i stiftet får utdelning från den årliga vinsten enligt fastställda andelstal. Hälften av vinsten går direkt till församlingarna och hälften betalas till stiftet för stiftets verksamhet och ytterligare bidrag till församlingarna.

E-post till Prästlönetillgångarna

skarastift.plt@svenskakyrkan.se

kontakt

Egendomschef
Gert Adolfson
0511-262 51