Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Bidrag för kyrkobyggnaderna

Kostnaderna för att förvalta fastigheter utgör en betydande del av kyrkans budget. Kyrkor, klockstaplar, inventarier och andra byggnader är också en viktig del av det svenska kulturarvet. Därför är det viktigt hur vi tar hand om det. De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är två olika bidrag.

Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör. Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor.

Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget (KUB). Det är kyrkans egna pengar och en del av Svenska kyrkans utjämningssystem.