Praktik

I de stiftsförlagda momenten ingår 8 veckors praktik. Praktiken syftar till att ge fördjupad förståelse för den kommande yrkesrollen och återskapa något av forna tiders lärlingssystem.

För blivande diakoner, församlingspedagoger och präster gäller åtta veckors församlingspraktik innan det avslutande pastoralteologiska slutåret. 

För kyrkomusiker gäller åtta veckors praktik under utbildningstiden och pastoralteologisk sluttermin. 

Stiftens ansvar

  • Stiften ansvarar för att tillhandahålla placeringar i församlingar/pastorat inom stiftet eller på annat sätt som stiftet finner lämpligt
  • för att utse handledare
  • för en resa till och från praktikorten
  • för handledarens eventuella resor och boende i samband med handledarutbildning och handledarsamling

Rekrytering - Kontaktpersoner på stiftskansliet i Skara

DIAKON
Stiftdiakon Göran Ohlsson
0511-262 20

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Stiftspedagog Ulrika Helmerson
0511-262 27

PRÄST
Stiftsadjunkt Anders Mulec 
0511-262 25 

KYRKOMUSIKER
Musikkonsulent Erik Nyberg
0511-262 10