Praktik

I de stiftsförlagda momenten ingår 8 veckors praktik. Praktiken syftar till att ge fördjupad förståelse för den kommande yrkesrollen och återskapa något av forna tiders lärlingssystem.

För blivande diakoner, församlingspedagoger och präster gäller åtta veckors församlingspraktik innan det avslutande pastoralteologiska slutåret. 

För kyrkomusiker gäller åtta veckors praktik under utbildningstiden och pastoralteologisk sluttermin. 

Stiftens ansvar

  • Stiften ansvarar för att tillhandahålla placeringar i församlingar/pastorat inom stiftet eller på annat sätt som stiftet finner lämpligt
  • för att utse handledare
  • för en resa till och från praktikorten
  • för handledarens eventuella resor och boende i samband med handledarutbildning och handledarsamling

Rekrytering - Kontaktpersoner på stiftskansliet i Skara

DIAKON
Göran Ohlsson
Stiftdiakon goran.ohlsson@svenskakyrkan.se
0511-262 20

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Peter Svärdsmyr
Stiftspedagog peter.svardsmyr@svenskakyrkan.se
0511-262 27

PRÄST
Anders Mulec
Stiftsadjunkt anders.mulec@svenskakyrkan.se 
0511-262 25 

KYRKOMUSIKER
Reibjörn Neander
Stiftsmusiker reibjorn.neander@svenskakyrkan.se
0511-262 10