Foto: pixabay.com

Tips inför starten

Här beskrivs hur arbetsprocessen kan gå till och ges tips på hur arbetet kan läggas upp. Frågor som hur arbetsgruppen kan fungera för att få många delaktiga, tips på insamlingsmetoder, om skrivfasen, vad som sker när förslag finns på ny församlingsinstruktion och slutligen vart den ska skickas när är klar.

Utse en arbetsgrupp

Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

Samtala och samla in

En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

Utvärdering av nuvarande församlingsinstruktion

När tidsplanen är klar är det dags att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion.

Om skrivprocessen

En församlingsinstruktion kan inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.

Tips i arbetet med församlingsinstruktionen

  • Gör processen till något roligt och kreativt
  • Utse en arbetsgrupp
  • Involvera många
  • Läs andras församlingsinstruktioner
  • Var inte för detaljerad – tänk ”övergripande mål”
  • Våga prioritera