Foto: pixabay.com

Kurser och arrangemang

Som en del av stiftets främjandeuppdrag anordnas ett stort antal kurser, fortbildningstillfällen, arrangemang och mötesplatser av olika slag. Välkommen att, tillsammans med andra, växa i tro, uppdrag och kunskap!

Kurser

Kompetensutveckling är en del i stiftets främjandeuppdrag och här är delande och dialog viktiga ord. Skara stift erbjuder ett rikt utbud av kurser både för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. En del kurser ordnar stiftet på egen hand, men många gånger samarbetar vi med andra organisationer. Detta är på gång just nu!

Arrangemang

Välkommen till mötesplatser för dig med engagemang i Svenska kyrkan! Tillsammans delar vi erfarenheter och får ny kraft och inspiration i våra uppgifter och uppdrag.