Foto: Alex Giacomini/IKON

Konfirmandnätverket

Välkommen till vårens träff med konfirmandnätverket som denna gång träffas i Mariestad. Där får vi höra mer om arbetet med "70 steg". Det blir också tillfälle till erfarenhetsutbyte.

”Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund. Att ha en tro är i första hand en praktik, ett sätt att leva sitt liv.” (Ur Riktlinjer för konfirmandarbete)

”Unga människor som får möta en levande tro i en kristen gemenskap där alla viktiga frågor hör hemma får något ovärderligt med sig” skrev Antje Jackelén i förordet till riktlinjerna.

Hur ges konfirmanderna möjlighet att erfara att de själva är del av en levande församlingsgemenskap?

En förutsättning är att skapa möjligheter för autentiska möten och låta konfirmanderna delta i församlingens liv – på riktigt.

I Mariestad har konfirmandupplägget ”70 steg” växt fram ur en längtan efter just detta; att låta mötet mellan församlingsliv och konfirmand stå i centrum.

Hur ser upplägget ut i praktiken och vilket arbete sker bakom kulisserna? Hur förbereds församlingen att ta emot sina konfirmander och vilka erfarenheter har arbetslaget gjort? Dessa frågor ska vi utforska tillsammans med Ulrika Keidser Flygare och konfirmandteamet i Mariestad.

Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund. Att ha en tro är i första hand en praktik, ett sätt att leva sitt liv.

Ur Riktlinjer för konfirmandarbete

Vår förmiddag tillsammans avslutas med erfarenhetsutbyte. Ta därför gärna med dig idéer, frågor och tankar som du skulle vilja lyfta.

Välkommen!

Program

09.00 Drop-in fika
09.30 Morgonbön
09.45 70 steg
11.00 Delande och samtal
12.00 Avslut

Tid och plats

Tisdag 7 mars 9.00-12.00, Församlingshemmet i Mariestad, Nygatan 23.

För vem?

Nätverket är för anställda medarbetare i konfirmandverksamheten i pastorat och församlingar i Skara stift.

Kostnad

Ingen kostnad

Anmälan

Anmäl dig här! Sista anmälningsdag 1 mars.