Regnbågsnyckeln

Processmodellen Regnbågsnyckeln - för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Här hittar du uppgifter om hur modellen är upplagd och hur församlingen kan arbeta med den.

Processmodellen Regnbågsnyckeln har arbetats fram av EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) i samverkan med Växjö stift och studieförbundet Sensus. Under 2016-17 har materialet prövats i pilotförsamlingar i Växjö stift. Från och med 2018 erbjuds den till stift och församlingar i hela Svenska kyrkan.

Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för hbtq-personer i församlingar. I församling som tilldelats hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln har medarbetare och förtroendevalda genomgått hela processmodellens alla steg. Efter processen förväntas församlingen ha kompetens kring inkludering och hbtq och vara ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra.

Processen för att tilldelas Regnbågsnyckeln påbörjas genom att församlingens* medarbetare** och förtroendevalda*** får grundläggande kompetens med hjälp av externa föreläsare, (Processledare). Därefter ska församlingen jobba själva i studiecirkelform utifrån materialet Så att jag kan komma in. Målet är att församlingen ska ha en bild av vad de behöver göra för att bli bättre på att inkludera fler. Det finns även möjlighet för församlingen att fördjupa sig inom ett eller flera områden som de identifierat. Boken Så att jag kan komma in är skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO.

*Församlingen kan också vara ett helt pastorat.
**Församlingens anställda och om möjligt ideella.
***Kyrkoråd och om möjligt församlingsråd och fullmäktige.

Märket och ordet Regnbågsnyckeln är skyddat

Regnbågsnyckeln är som märke och ord skyddat hos patent- och registreringsverket. Märkningen får endast användas av enhet som genomgått processen och i enlighet med varumärkesskydd. Regnbågsnyckeln får:

 • Endast användas av församling eller organisation som genomgått Regnbågsnyckelns steg och därefter godkänts av styrgruppen för Regnbågsnyckeln.
 • Endast användas tillsammans med årtalet som den mottagits under.
 • Användas i kommunikation, både internt och externt.
 • Användas både i tryck och digitalt.     ​

 

  Vill din församling genomgå processmodellen Regnbågsnyckeln eller vill du veta mer?

 • Lisa Gerenmark

  Lisa Gerenmark

  Skara stift

  Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift