Foto: Josefin Roos

Stiftsfullmäktige

Det högsta beslutande organet är stiftsfullmäktige med 71 ledamöter som väljs i valkretsar.

Det är stiftsfullmäktige som fastställer budgeten för stiftsverksamheten och därmed också bestämmer hur stor kyrkoavgiften för stiftet ska vara. Likaså är det fullmäktige som avgör hur många anställda stiftet ska ha.

Stiftsfullmäktiges presidium 2022-2025:

Ordförande: Jan Wahn
Förste vice ordförande: Sebastian Ekeroth
Andre vice ordförande: Karin Enerbäck

Ledamöter under perioden 2022-2025:

Skara-Barne valkrets
Laila Skantz
Johan Hjertén
Eva Ingebäck
Svante Classon
Maria Jung
Håkan Gerenmark

Väne valkrets
Anders Gunn
Hilkka Andersson
Bernt Berggren
Annalena Levin
Fredrik Sahlin
Ann-Christin Helgegren
Mathias Olsson
Lisa Wallenstein
Bengt Kristiansson

Falköpings och Hökensås valkrets
Ingvor Arnoldsson
Göran Helmersson
Dag Högrell
Agne Arnesson
Allan Emrén
Per Carlsson
Gunnar Götlind
Jonas Larsson
Tone Westerlund

Vadsbo valkrets
Nils Farken
Sebastian Ekeroth Clausson
Jan Wahn
Torbjörn Lahrin
Johannes Ekström

Kålland-Kinne valkrets
Göran Kjörk
Magnus Carlestav
Kjell Gustafsson
Karin Enerbäck
Sture Kjell
Annika Pehrsson
Claes Björndahl

Billing valkrets
Marcus Andersson
Ingrid Hjärtqvist
Jan Kello
Irene Söderberg
Ulla-Britt Hagström
Håkan Deleskog
Helena Taubner
Svante Jildenhed
Johanna Gidstedt Ekedahl
Åse Nicklasson
Josef Fast

Redvägs och Ås valkrets
Roger Olsson
Christina Frisk
Rolf Davidsson
Lars-Erik Josefson
Kerstin Hermansson
Leif Olsson
Jan Hallquist
Conny Brännberg
Marianne Bonnevier
Jörgen Åkesson
Rosemary Hedén
Andreas Paulsson
Niclas Sunding
Jonas Edberg
Ulf Sundberg

Kullings valkrets
Anders Strömqvist
Birgit Börjesson
Katarina Ramnerö Ödestad
Birgit Kullingsjö
Hanna Lindholm
Magnus Gunnarsson
Ola Ljungman
Bertil Hedlund
Lars Jaeger

 

Ersättare

Skara-Barne
Gun Gustafsson
Daniel Berggren
Catharina Tina Johansson
Roger Wiking
Marie-Louise Svensson
Inger Gustafsson
Ann-Margreth Dicander
Anna-Karin Westberg
Vilhelm Karinsdotter Yngvesson

Väne valkrets
Madelaine Karlsson
Bo-Christer Österberg
Mats Andersson
Thomas Glemring
Anders Alftberg
Ove Berlin
Jan Appelqvist Palmqvist
Mats Kristiansson
Anna-Karin Westberg
Vilhelm Karinsdotter Yngvesson

Falköpings och Hökensås valkrets
Gun Gustafsson
Daniel Berggren
Catharina Tina Johansson
Roger Wiking
Per-Inge Karlsson
Diana Hådell 
Göran Sagen
Gun Andersson
Anders Alftberg
Ove Berlin
Jan Appelqvist Palmqvist
Andreas Gerenmark

Vadsbo valkrets
Gun Gustafsson
Daniel Berggren
Catharina Tina Johansson
Roger Wiking
Inger Breman Larsson
Jane Bäckman

Kålland-Kinne valkrets
Gun Gustafsson
Daniel Berggren
Catharina Tina Johansson
Roger Wiking
Frida Nilsson
Kerstin Hennersten
Anders Alftberg
Ove Berlin
Jan Appelqvist Palmqvist
Anna-Karin Westberg
Vilhelm Karinsdotter Yngvesson

Billing valkrets
Gun Gustafsson
Daniel Berggren
Catharina Tina Johansson
Roger Wiking
Kenth Wengholm
Gunilla Kristiansson
Fredrik Nilströmer
Lars-Erik Zackrisson
Mona Johansson
Holger Gustafsson
Martin Karlsson
Anders Alftberg
Ove Berlin
Jan Appelqvist Palmqvist
Mats Kristiansson

Redvägs och Ås valkrets
Liz Odqvist
Magnus Olofsson
Sofia Sandänger
Inge Klasson
Diana Hådell
Göran Sagen
Mona Johansson
Holger Gustafsson
Bibbi Olson
Göran Larsson
Jörgen Theander
Anders Alftberg 
Ove Berlin
Jan Appelqvist Palmqvist
Mats Kristiansson
Anna-Karin Westberg
Vilhelm Karinsdotter Yngvesson

Kullings valkrets
Kari Dokka Hellstadius
David Jerrestrand
Thomas Pettersson
Diana Hådell
Göran Sagen
Bibbi Olson
Göran Larsson
Johan Lövrup
Anders Alftberg
Ove Berlin
Jan Appelqvist Palmqvist