Foto: Catharina Sundqvist

Stiftsfullmäktige

Det högsta beslutande organet är stiftsfullmäktige med 71 ledamöter som väljs i valkretsar.

Det är stiftsfullmäktige som fastställer budgeten för stiftsverksamheten och därmed också bestämmer hur stor kyrkoavgiften för stiftet ska vara. Likaså är det fullmäktige som avgör hur många anställda stiftet ska ha.

Ledamöter under perioden 2018-2021:

Skara-Barne valkrets
Petra Sahlström
Carmen Rudberg
Johan Hjertén
Svante Classon
Inger Gustafsson
Therese Wellbrant

Väne valkrets
Aina Andersson
Anders Gunn
Hilkka Andersson
Thomas Glemring
Annalena Levin
Fredrik Sahlin
Stefan Fagerlund
Bengt Kristiansson
Claes Björndahl

Falköpings och Hökensås valkrets
Göran Helmersson
Gun Gustafsson
Lars Elwing
Agne Arnesson
Per-Inge Karlsson
Rutger Gram
Agneta Nalbin
Niclas Sunding
Siv Strömbergson

Vadsbo valkrets
Gerd Larsson
Olov Sandegård
Jan Wahn
Marianne Ljungström
Eva Posth

Kålland-Kinne valkrets
Lisebritt Karlsson
Göran Kjörk
Samuel Kjellqvist
Kjell Gustavsson
Tomas Forsner
Gunvor Torstensson
Sture Kjell

Billing valkrets
Bengt A Gustavsson
Ingrid Hjärtqvist
Björn Riise
Irene Söderberg
Gunilla Kristiansson
Ulla-Britt Hagström
Allan Emrén
Jessica Rytter
Svante Jildenhed
Helena Taubner
Åsa Nicklasson
Ulf Sundberg

Redvägs och Ås valkrets
Yvonne Persson
Roger Olsson
Thomas Gustafsson
Jan-Erik Löberg
Andreas Cerny
Lars-Erik Josefson
Birgitta Dahlin
Inge Klasson
Jan Hallquist
Marianne Bonnevier
Jörgen Åkesson
Jörgen Theander
Andreas Paulsson
Ann-Charlotte Blomqvist

Kullings valkrets
Birgit Börjesson
Anders Strömqvist
Katarina Ramnerö Ödestad
Birgit Kullingsjö
Bo Lundbladh
Inger Lindeskog
Bertil Hedlund
Rolf Wollert
Marika Lund

Ersättare

Skara-Barne
Magnus Carlestav
Nils Broman
Ingvor Arnoldsson
Kenneth Vulkan
Elisabet Stålarm
Thomas Rigland
Jacob Brendelius
Agneta Grange Petrusson
Anders Alftberg

Väne valkrets
Bernt Berggren
Madelaine Karlsson
Britt Hallgren
Mats Andersson
Inger Dafgård
Jacob Brendelius
Agneta Grange Petrusson
Anders Alftberg
Rune Johansson
Andreas Gerenmark

Falköpings och Hökensås valkrets
Magnus Carlestav
Nils Broman
Ingvor Arnoldsson
Lars Sandström
Helena Persson
Kirsi Minkkinen
Mona Johansson
Karl Lindqvist
Jacob Brendelius
Agneta Grange Petrusson
Anders Alftberg
Rune Johansson
Andreas Gerenmark

Vadsbo valkrets
Magnus Carlestav
Nils Broman
Ingvor Arnoldsson
Åke Andersson
Ingemar Lans

Kålland-Kinne valkrets
Camilla Lundgren
Johannes Lindman
Emmy Svahn
Gudrun Karlsson
Helena Lundborg

Billing valkrets
Magnus Carlestav
Nils Broman 
Ingvor Arnoldsson
Kenneth Vulkan
Elisabet Stålarm
Jonny Nicklasson
Lars Erik Zackrisson
Inger Strand
Göran Sagen
Karin Johansson
Kirsti Minkkinen
Mona Johansson
Johanna Ekedahl
Jacob Brendelius
Agneta Grange Petrusson
Anders Alftberg
Rune Johansson
Andreas Gerenmark

Redvägs och Ås valkrets
Anita Iverbäck Holm
Thomas Wingren
Elsie Lundberg
Staffan Yngvesson
Göran Sagen
Karin Johansson
Magnus Gunnarsson
Britt-Marie Olson
Rosemary Hedén
Jacob Brendelius
Agneta Grange Petrusson
Anders Alftberg

Kullings valkrets
Kari Dokka Hellstadius
David Jerrestrand
Maj-Britt Lundberg
Göran Sagen
Karin Johansson
Gustaf Hansson
Jacob Bredelius
Agneta Grange Petrusson
Anders Alftberg