Klimatporträttet: Att lyckas med energieffektivisering med Jens Eriksson

Jens Eriksson arbetar som fastighetsförvaltare och tekniker i Herrljungabygdens församling. Tillsammans med kollegor har han lyckats minska energiförbrukningen med i vissa fall runt 40% och i något fall även 65%. Här kan du läsa mer om faktorerna som gjort det möjligt.

Uppvärmningstider

I församlingen finns inte mindre än 21 kyrkor och två kapell. Omkring 46 byggnader har någon typ av uppvärmning medan övriga står utan. Sammanlagt ger det varje anställd ungefär 240 kvm att röra sig på. Det var alltså en rejäl utmaning som väntade Jens.

Det första han prioriterade var att korta ner uppvärmningstiderna. I många av kyrkorna fanns bara en knapp för av och en för på vilket ofta resulterade i att kyrkorna stod uppvärmda utan att någon använde dem, menar Jens. Succesivt installerades också avfuktare i flera av kyrkorna. På så sätt kunde temperaturen sänkas när lokalen inte användes och med avfuktaren kunde uppvärmningstiden också förkortas med ibland fyra till fem timmar tack vare bättre luftcirkulation. Avfuktarna har också varit ett bra sätt att lära sig mer om kyrkorna och kanske framför allt hur omgivningen påverkar inomhusklimatet.

Under åren har det såklart hänt mer. Sedan en tid tillbaka pågår bland annat arbetet med att kunna producera egen el med solceller på vissa tak.

Tekniska hjälpmedel

Så vad har varit viktiga framgångsfaktorer? En blandning av engagemang, tekniska hjälpmedel och mätning är det korta svaret.

I 15 av församlingens kyrkor styrs energianvändningen idag via en app. Det började egentligen som en lösning på ett arbetsmiljöproblem som innebar att vaktmästarna fick göra många resor för att säkerställa att uppvärmningen gick som den skulle. Enligt Jens är alla väldigt nöjda. Minskade resor och kortare uppvärmningstid har varit bra för anställda, ekonomin och klimatet. De anställdas arbete har gett resultat över åren efter förhållandevis enkla insatser vilket gör det extra roligt, säger Jens.

En del av arbetet har också varit att följa upp insatserna. För Jens är det utan tvekan viktigt att veta och mäta. Med all rätt. Slutsatserna som kunnat dras är flera och har varit användbara. Inte minst har de lärt sig att regelbunden tillsyn och underhåll är a och o för att undvika överraskningar som kräver stora insatser framåt.

Lokalförsörjningsplan

I församlingen arbetas det också med en lokalförsörjningsplan. I processen hoppas Jens på en diskussion kring hur det går att samordna verksamheten på ett sätt som också generar så liten energiförbrukning som möjligt. Arbetet kräver också mycket dialog och information för att det ska gå att fatta bra beslut. Det är ett arbete som pågår och alla måste känna sig delaktiga i. Förhoppningen från Jens sida är också att dialogen kommer beröra hur verksamheten ska se ut framåt utifrån de förutsättningar som finns med just lokaler och fastigheter snarare än tvärtom.

Klimatporträttet: Axel Lindgren

Vad säger Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikt om Färdplanen för klimatet? Axel Lindgren är barn- och ungdomsledare i Karlsborg tillika ordförande i Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikt.

Klimatporträttet: Kerstin Lundskog

Möt Kerstin Lundskog, som är ekonom i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Klimatporträttet: Sören Mårtensson

Möt Sören Mårtensson som är kyrkogårds- och fastighetschef i Norra Billings pastorat.

Klimatporträttet: Karin Carlsson

Möt Karin Carlsson, som är diakon i Borås pastorat.

Klimatporträttet: Andreas Fagrell

Möt Andreas Fagrell, som är stiftsjurist och chef för avdelningen Sekretariatet på stiftskansliet i Skara.

Klimatporträttet: Åsa Wikman

Möt Åsa Wikman som är stiftsdiakon.

Klimatporträttet: Andreas Lindblad

Möt Andreas Lindblad, som är byggnadsantikvarie.

Klimatporträttet: Urban Jormeus

Möt Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationella frågor.

Klimatporträttet: Lisa Gerenmark

Möt Lisa Gerenmark, som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga.

Klimatporträttet: David Sjogerlöv

Möt David Sjogerlöv som är stiftsadjunkt på Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog.

Klimatporträttet: Joakim Källman

Möt Joakim Källman, som är skogsförvaltare för Skara stifts prästlönetillgångar.

Klimatporträttet: Jens Eriksson

Möt Jens Eriksson, som är fastighetssamordnare i Herrljungabygdens församling.