Foto: Alpha Sverige

Alpha

Grundstommen i Alpha är den sökande människans frågor och samtalet i den lilla gruppen. Man kan kalla det för en grundkurs i kristen tro.

Alpha finns över hela den kristna världen och hittills har många miljoner människor deltagit i en Alphakurs. Upplägget är detsamma överallt: man börjar med en gemensam måltid. Sedan följer ett föredrag om dagens ämne och därefter samtal i mindre grupper.

Fortsättningsgrupper
Flera av de församlingar som har Alpha har även fortsättningsgrupper – Beta, Gamma, Delta -  där man får möjlighet att lära sig mer och fördjupa sig.

Nyfiken?
Vill du gå en Alphakurs? Kontakta din församling och fråga om sådana kurser anordnas lokalt. I en del församlingar hålls kurser varje termin eller år, i andra kan man göra en intresseanmälan och blir sedan kontaktad när en ny kurs planeras.

mer om Alpha

Alpha Sveriges webbplats kan du hitta mer information om vad Alpha är.