Foto: Sven-Erik Falk

Det här är Skara stift

Skara är ett av Sveriges 13 stift. Det har omkring 570 000 invånare, där drygt 60 procent är med i Svenska kyrkan.

Själva ordet stift har två betydelser i kyrkliga sammanhang.
  Den ena betydelsen är det geografiska område som utgör stiftet. Många gånger skiljer sig dessa gränser från andra indelningar i samhället. Det beror på kyrkan fick sin geografi redan under tidig medeltid när samhället var annorlunda.
  Den andra betydelsen av ordet stift syftar på den organisation som finns för att ta hand om olika frågor. Ledare för detta är biskopen som till sin hjälp har ett kansli. I stiftets organisation finns också olika organ med förtroendevalda ledamöter.

Dubbel betydelse

Stiftets uppgift är att stödja kyrkans arbete församlingarna, utifrån deras förutsättningar. Därför är stiftets arbete mångsidigt.
  Man förvaltar skog och jord, men ordnar också utflyktsdagar för barntimmar och kyrkans förskolor. I stiftets regi kan man samlas till medarbetardag med över tusen deltagare, eller till en vardagsnära kurs för ett tiotal personer.

Mångsidigt

Stiftet präglas av sin historia och av att stora delar är landsbygd. Där finnns det många församlingar och ännu fler kyrkor.
  Samtidigt finns det inom gränserna stora industristäder som Trollhättan och Borås. En bild av Skara stift liknar därför ett kalejdoskop, med dess olika färger och facetter.

Fakta om Skara stift 2018 (31 dec)

Skara stift är indelat i 8 kontrakt, 42 pastorat och 109 församlingar.
Folkmängd: 567 709

Andel kyrkotillhöriga: 64,1 procent
 
Befolkningsrikaste församling:  Borås Gustav Adolf 39 239 invånare

Minsta församling: Mofalla 280 invånare

Kyrkoavgiften till stiftet: 5,5 öre per skattekrona