Foto: Sara Strindevall

Vart går kollekten?

Här kan du ladda hem kollektvädjan för helgens gudstjänster. Nu finns kollektlistor för 2022 och 2023 som innefattar både beslutade rikskollekter och stiftskollekter samt information om vilka söndagar församlingskollekt ska tas upp.

I listan nedan hittar du kollektvädjan för söndagens gudstjänst. Varje dokument har en titel som består av datum och vilken organisation det gäller. Denna namnsättning har skett för att det ska vara lätt att få överblick, och att dokumenten ska komma i rätt ordning.

Detta gör att den kyrkliga benämningen på respektive söndag inte kommit med, eftersom datorn då inte kan sortera i rätt ordning.

En kollektvädjan läggs ut så fort vi fått den från respektive organisation, och ligger kvar cirka två veckor efter kollektsöndagen.

Om du saknar någon så kan du också titta på rikskollekter här:
www.svenskakyrkan.se/gudstjanst/rikskollekt

Kollektlistor för hela året

Här kan du ladda hem kollektlistorna för ett helt år i taget och se när det tas upp kollekt till ett visst ändamål. Listorna visar de kollekter som är beslutade på riks- och stiftsnivå. Dessutom finns ett antal söndagar när församlingarna tar upp kollekt till ändamål som beslutas lokalt.     

Kollekter 2022-worddokument

Kollekter 2022-pdfdokument   

Kollekter 2023-worddokument

Kollekter 2023-pdfdokument