Domkapitlet

Domkapitlet är det stiftsorgan som har den längsta historien, och har funnits sedan stiftet bildades i början av 1000-talet.

I dag är dess funktion i huvudsak att pröva överklaganden och att utöva tillsyn över präster och diakoner.

I domkapitlet sitter biskopen, domprosten, en ledamot som väljs av stiftets präster och diakoner samt fyra ledamöter som utses av stiftsfullmäktige varav en ledamot ska inneha domarkompetens.

Domkapitlet sammansättning mandatperioden 2018-2021:

Ledamöter
Biskop Åke Bonnier, självskriven ordförande
Domprost Robert Lorentzon, vice ordförande
Ledamot präst/diakon: Birgitta Simson, Trollhättan
Ledamöter valda av stiftsfullmäktige: 
Anders Gunn, Vänersborg
Ingemar Lans, Mariestad
Inger Gustafsson, Vedum
Ledamot med domarkompetens:
Anna-Karin Lundberg, Axvall

Ersättare i domkapitlet:
Ersättare för ledamot präst/diakon: Eva Kaiser, Skövde
Ersättare för biskop och domprost: Jan-Åke Carlsson, Borås
Ersättare valda av stiftsfullmäktige:
Marianne Aldén, Mariestad
Agneta Nalbin, Mullsjö
Thomas Gustafsson, Borås
Ersättare med domarkompetens:
Ragnhild Lövrup, Alingsås.