Foto: Johannes Frandsen/IKON

Församlingsliv

Här kan du klicka dig vidare och läsa mer om arbetet inom en rad olika områden i stiftets pastorat och församlingar.

Barn tittar ut genom fönster

Barn och unga

Barn och unga är en viktig grupp för Svenska kyrkan. De är inte bara kyrkans framtid utan i högsta grad dess nutid. Skara stift vill stötta och inspirera församlingens arbete bland barn och unga.

Barnkonsekvens-analys

Att göra en barnkonsekvensanalys i relation till församlingsinstruktionen innebär att barnet ges möjlighet att påverka en pågående arbetsprocess som ska leda fram till en antagen FIN.

Flyktingar går på väg

Flykting och integration

Församlingarna i Skara stift engagerar sig i flykting- och integrationsfrågor på många olika sätt. Detta som en del i Svenska kyrkans uppdrag att arbeta med/för utsatta människor, både i och utanför landet.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. I Skara stift finns omkring 435 kyrkor och 1500 andra byggnader.

För en hållbar värld

Svenska kyrkan har ett ansvar att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det innefattar framför allt arbete för social och miljömässig hållbarhet.

Församlings-instruktion

Församlingsinstruktionen är det främsta mål- och styrdokumentet för pastorat och församlingar. Den är ett resultat av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som pastoratet/församlingen är en del av.

En finsk kyrkohandbok ligger på dopfuntens kant.

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

I stiftets pastorat och församlingar firas gudstjänst flera gånger i veckan i olika sammanhang. Det kan vara söndagens gudstjänst, en kvällsmässa, en andakt i en barngrupp eller på äldreboendet eller när någon eller några döps, konfirmeras, gifter sig eller blir begravd - eller ett annat sammanhang.

Ideellt engagemang

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Skara stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Internationellt arbete & engagemang

Internationellt arbete & engagemang är ett viktigt område för Skara stift. Vi vill vara med och skapa en bättre värld.

Kollekt

I samband med gudstjänster i Svenska kyrkan tas en gåva upp, som kallas kollekt. Då finns det möjlighet att ge ett bidrag till något ändamål som det beslutats att kollekten ska gå till.

Kommunikation i Skara stift

Skara stift arbetar med kommunikation på olika sätt, dels genom flera kommunikationskanaler och dels genom stöd till pastorat och församlingar i kommunikationsfrågor och utbildningar inom detta område.

Konfirmation

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt och ske i olika tider i livet, på olika platser, med olika teman och på olika språk. På den här sidan kan du läsa mer om konfirmation. Längst ner på sidan kan du också söka efter din församling eller hitta information om olika konfirmationsmöjligheter inom Svenska kyrkan.

Kurser och arrangemang

Som en del av stiftets främjandeuppdrag anordnas ett stort antal kurser, fortbildningstillfällen, arrangemang och mötesplatser av olika slag. Välkommen att, tillsammans med andra, växa i tro, uppdrag och kunskap!

Lärande och undervisning

Programmet Lärande och undervisning syftar till att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition hos många människor. Här kan du läsa mer om Lärande och undervisning i Skara stift.

Mary - arbetsträning i församling

Svenska kyrkan har stora möjligheter att stötta människor som länge stått utanför arbetsmarknaden. Därför har vi skapat Mary-metoden. Begreppet Mary är bildat av begynnelsebokstäverna i orden Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet.

Musik i Skara stift

I Skara stift finns cirka 170 anställda kyrkomusiker. De möter varje vecka människor i alla åldrar i gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter, körer och undervisning m.m.

Pilgrim

Det finns många möjligheter, och många skäl, att vandra som pilgrim i Skara stift. Läs om pilgrimens nyckelord, om några leder som finns och vad pilgrim egentligen är.

Regnbågsnyckeln

Processmodellen Regnbågsnyckeln - för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Här hittar du uppgifter om hur modellen är upplagd och hur församlingen kan arbeta med den.

Kyrka på teckenspråk

I Skara stift bor och vistas det människor som använder teckenspråk som sitt första språk. Skara stift har därför en teckenspråkig verksamhet.

Vuxen

Längtar du efter en tro? Eller vill du fördjupas i din tro? Att utvecklas och fördjupa sin kunskap och tro är viktigt även som vuxen. Kyrkan vill på olika sätt möta vuxna människors längtan efter Gud.

Vägen vidare

”Vägen vidare” är namnet på Skara stifts modell för att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid. Här knyts tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift samman.