Foto: Maria Svensk

Vuxen

Längtar du efter en tro? Eller vill du fördjupas i din tro? Att utvecklas och fördjupa sin kunskap och tro är viktigt även som vuxen. Kyrkan vill på olika sätt möta vuxna människors längtan efter Gud.

Det finns många olika verksamheter i Svenska kyrkan för vuxna att fördjupas i sin tro. Som vuxen har du erfarenheter, upplevelser och tankar du hittills samlat på dig som är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och kristen tro tillsammans med andra.

Olika sätt att fördjupa tron
Det finns också alltid möjlighet till enskilt samtal om vad kristen tro innebär. En relation med Gud öppnar upp för tillit, ansvar och engagemang. Tillit kan innebära att man söker sig till det som fördjupar tron, till exempel i vuxengrupper eller inom pilgrimsrörelsen. Ansvar och engagemang kan ske på olika sätt. Läs mer under under Engagera dig ideellt eller Internationellt arbete.

Kontakt Skara stift

lena.linde@svenskakyrkan.se, tfn 0511-262 61.