Foto: Skara stift

Upplåtelser

Stiftet upplåter mark för många skilda verksamheter.

Stiftet upplåter mark för skilda verksamheter såsom jakt, fiske, motionsspår, vatten- och avloppsanläggningar, parkeringsplatser, motionsspår mm. Ett mindre antal fritidshus och tomter för fritidshus upplåts på hyra och arrende. 

Jakt och fiske
I stort sett all skogs- och jordbruksmark är upplåten för jakt. Jakten har djupa traditioner och stiftets policy är att i första hand upplåta jakten till lokala jägare.
   Fiske upplåts i första hand till yrkesfiskare. I mindre vattendrag är det kräftfiske som är mest intressant att arrendera. 

Positivt inställning
Stiftet har en positiv inställning i fråga om att upplåta nyttjanderätt till mark under förutsättning att upplåtelsen inte inkräktar på skogs- eller jordbruket. Upplåtelserna sker till marknadsmässiga villkor.

Kontakt - upplåtelser

Jakt och fiske:
Skogsförvaltare
joakim.kallman@svenskakyrkan.se     
0511-262 32

Övriga upplåtelser:
johannes.persson@svenskakyrkan.se
0511-262 73