Sjöoträd
Foto: Skara stift

Miljö

Egendomsnämnden verkar för miljöförbättring på olika sätt.

  Egendomsnämnden uppmuntrar och bidrar till satsningar på gårdarna för att åstadkomma förbättrad gårdsmiljö. Inom hela byggnadsbeståndet har vi genomfört ett byte från oljepannor till mer miljövänlig uppvärmning genom bioenergi eller jordvärme.

  På fastigheten Brunsbo utanför Skara har en  biogasanläggning byggts som kommer att göra gården självförsörjande på el. Anläggningen invigdes den 28 maj 2010 av biskop Erik Aurelius.

Fastigheterna kan användas i omställningen till förnybar energi genom uppförande av vindkraftverk på lämpliga platser. Läs mer om detta under rubriken Vindkraft.