Foto: pixabay.com

Arrangemang i Skara stift

Välkommen till mötesplatser för dig med engagemang i Svenska kyrkan! Tillsammans delar vi erfarenheter och får ny kraft och inspiration i våra uppgifter och uppdrag.

Inspirationsdag i Skara stift med årsmöte för SKUT/Utlandskyrkan

Välkommen till en dag i Tidaholm den 22 april! Då blir det inspiration, samtal och föredrag om Svenska kyrkan i utlandet. Det hålls också årsmöte. Alla intresserade är välkomna.

Rottrådar och källflöden

Välkommen till pilgrims och vandringsdagar i Husaby 18-21 maj!

Klimatfestival i Skara 2023

Den 26 oktober blir det klimatfestival i Skara - en eftermiddag då barns och ungas uppfattningar, känslor och kunskap om klimatet står i fokus. Den primära målgruppen för festivalen är vuxna medarbetare i Svenska kyrkan, anställda, förtroendevalda och ideella. Syftet är alltså att vuxna ska få ta del av vad barn och unga skapat och vill berätta om klimatet.

Inspirationsdag för ideella medarbetare

Under 2023 finns flera tillfällen för dig som är ideell att lära mer, inspireras och träffa andra ideella. Bland annat anordnas inspirationsdagar med blandat innehåll. Höstens datum blir 18 november i Borås.

Vi är som mest hemma när vi är på väg

Pilgrimsvandring till Trondheim 2023/24

Arrangemang på stiftsgårdarna

Arrangemang på Lilleskog

På Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog anordnas retreater, stilla dagar, rekreationsveckor och andra arrangemang. Klicka för att komma till Lilleskogs webbplats.

Vad händer på Flämslätt?

På stiftsgården Flämslätt anordnas regelbundet aktiviteter och arrangemang. Klicka för att komma till Flämslätts webbplats.