Foto: Magnus Aronson/IKON

Ageravolontärer

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Som Ageravolontär i Skara stift kommer du att tillhöra en grupp med andra ageravolontärer i stiftet som möts eller har digitala möten några gånger per termin för att planera och genomföra aktiviteter. Vad ni väljer att göra är helt upp till er! Vill ni anordna en flashmob, en klädbytardag, en klimatsmart middag, en föreläsning, mailbomba en politiker eller samla in pengar på olika kreativa sätt? Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga på nationell nivå stödjer er med råd, hjälp med lokaler och en fast summa pengar per år för att ni ska kunna förverkliga era idéer.  

Fördjupning för Ageravolontärer

Dessutom ses alla volontärer som vill fyra gånger per år för fortbildning, inspiration och för att agera tillsammans. Tidigare helger har de fördjupat sig i ämnen som kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa, klimat eller psykosocialt arbete i humanitära katastrofer.  

Ageravolontärer får utbildning

För att bli en Ageravolontär måste du vara över 16 år och gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Act Svenska kyrkan jobbar med och vilka metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Act Svenska kyrkans håller i workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.  

Läs mer om Ageravolontärer

Grupp ageravolontärer som sopar ut sitt budskap i en magafon.

Bli Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!