Foto: Jonas Tobin/IKON

Kollekt

I samband med gudstjänster i Svenska kyrkan tas en gåva upp, som kallas kollekt. Då finns det möjlighet att ge ett bidrag till något ändamål som det beslutats att kollekten ska gå till.

Vid gudstjänster brukar det talas om tre olika typer av kollekt. Rikskollekten tas upp ett antal söndagar och helgdagar varje år och då är ändamålet samma i hela Sverige. När och till vilket ändamål pengarna går beslutas av kyrkostyrelsen. När det är stiftskollekt är det samma kollektändamål i hela stiftet. Då är det domkapitlet som tagit beslut. Och vart församlingskollekt ska gå beslutas lokalt av församlingsrådet, eller kyrkorådet. 

Nedan kan du klicka dig vidare för att läsa om vart kollekterna går under årets   söndagar och helgdagar och om hur det går till att ansöka hos domkapitlet om stiftskollekt. 

Vart går kollekten?

Här kan du ladda hem kollektvädjan för helgens gudstjänster. Nu finns kollektlistor för 2022 och 2023 som innefattar både beslutade rikskollekter och stiftskollekter samt information om vilka söndagar församlingskollekt ska tas upp.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Så söker du stiftskollekt

Några gånger varje år tas det upp stiftskollekt i samband med gudstjänster i Skara stift. Det finns möjlighet att söka hos domkapitlet om att få en sådan kollekt.