Foto: Magnus Aronson

Döpas som vuxen

Blev du inte döpt som barn är du välkommen att bli döpt som vuxen. I din församling finns alltid möjlighet att döpas oavsett ålder.

Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv i alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Det betyder att oavsett hur livet är, så är Gud närvarande.

Samtal om kristen tro
För att döpas krävs det inte mer av dig som vuxen än för ett barn. Men som vuxen vill du kanske samtala om kristen tro och ditt liv. Det kan ske på olika sätt. I din församling finns kanske en samtalsgrupp, eller så har du möjlighet att samtala med en präst eller pedagog inför dopet. 

Medlem i kyrkan
Vid dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan. Kontakta din församling för att få veta mer.

Kontakt Skara stift

lena.linde@svenskakyrkan.se, tfn 0511-262 61.