Bibeln
Foto: Foto: Linda Mickelsson /IKON

Kyrkans grundkurs

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om kristen tro tillsammans med andra.

Kyrkans grundkurs är en bred utbildning som riktar sig till dig som vill veta mer om kristen tro och lära dig om Svenska kyrkans församlingsliv.

Den är lämplig för ideella medarbetare, blivande anställda och för dig som redan är anställd i kyrkan men saknar kyrklig utbildning.

I gemenskap med andra deltagare som har vitt skilda bakgrunder ges här utrymme att lyssna in och samtala kring grundläggande frågor som rör kristen tro.

Här erbjuds fördjupning i kyrkans historia och tradition, verktyg för förståelse av Bibeln och gudstjänsten, redskap för att att reflektera kring sin uppgift samt kunna bemöta andra på ett gott sätt.

Kyrkans situation och utmaningar i vår tid diskuteras också.

Ett år med stort värde för många

Många tidigare deltagare vittnar om värdet av att få möjlighet att under ett år kunna lyfta fram sina livsfrågor, växa i tro, undersöka vad Svenska kyrkans står för och lära känna nya människor.

För att bli vigd till diakon och präst i Svenska kyrkan i Skara stift krävs att du har gått Kyrkans grundkurs.

Här hittar du mer info om Kyrkans grundkurs på Hjo folkhögskola.