Bibeln
Foto: Foto: Linda Mickelsson /IKON

Kyrkans grundkurs

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om kristen tro tillsammans med andra.

Kyrkans grundkurs är en bred utbildning som riktar sig till dig som vill veta mer om kristen tro och lära dig om Svenska kyrkans församlingsliv.

Den är lämplig för ideella medarbetare, blivande anställda och för dig som redan är anställd i kyrkan men saknar kyrklig utbildning.

I gemenskap med andra deltagare som har vitt skilda bakgrunder ges här utrymme att lyssna in och samtala kring grundläggande frågor som rör kristen tro.

Här erbjuds fördjupning i kyrkans historia och tradition, verktyg för förståelse av Bibeln och gudstjänsten, redskap för att att reflektera kring sin uppgift samt kunna bemöta andra på ett gott sätt.

Kyrkans situation och utmaningar i vår tid diskuteras också.

Ett år med Stort värde för många

Många tidigare deltagare vittnar om värdet av att få möjlighet att under ett år kunna lyfta fram sina livsfrågor, växa i tro, undersöka vad Svenska kyrkans står för och lära känna nya människor.

För att bli vigd till diakon och präst i Svenska kyrkan i Skara stift krävs att du har gått Kyrkans grundkurs.

Här hittar du mer info om Kyrkans grundkurs på Hjo folkhögskola.

Kontakt Kyrkans grundkurs på Hjo folkhögskola

Skolpräst Olivér Joób, e-post
Tel: 0708-93 26 88

Vikarierande skolpräst Leif Nordlander
Tel:  0708-58 28 32, e-post

Röster från tidigare elever

Annika Andersson, Vårgårda:

Annika Andersson Foto: Skara stift

- För min del var kursen ett led i min utbildning till diakon. Skolan är fantastisk och jag tycker att kursen var väldigt bra upplagd. Man fick hemuppgifter att läsa från gång till gång och sedan diskuterade vi på lektionerna.  En del av oss skulle bli präster, diakoner, pedagoger eller kyrkomusiker och andra gick kursen av andra skäl, så det var en bra och spännande blandning av deltagare. Vi hade alla olika bakgrund och erfarenhet som gav en helhetsbild och det var väldigt givande. (läsåret 2014/2015)

 

Emil Rinstad, Lerum:

Emil Rinstad Foto: Skara stift

- Jag behövde komplettera min utbildning för att få kantorsexamen. Det var väldigt intressant och eftersom vi träffades tre dagar i månaden fick vi tid på plats att fördjupa oss och reflektera. Vi gjorde också en del studiebesök. För min del kände jag att vi kom ganska djupt in i detta med kyrkohistoria och teologi till exempel. Jag fick ny kunskap och mer kött på benen när det gäller såväl tro som kyrkans organisation. (läsåret 2014/2015)