Foto: Kristina Strand Larsson

Bibelstudiegrupper

En del grupper följer ett tema under flera kvällar, kanske under en termin. Andra bibelstudietillfällen är fristående och man dyker upp vid det tillfälle man vill och kan.
   I flera församlingar utgår man från biskop Åkes brev, som kommer en gång om året.

Kontakt Skara stift

Lena Linde, tfn 0511-262 61.