Foto: Kristina Strand Larsson

Bibelstudiegrupper

I Skara stifts pastorat och församlingar finns flera bibelstudiegrupper. Uppläggen kan vara lite olika men det handlar om att läsa, upptäcka och samtala om Bibeln och den kristna tron tillsammans.

En del grupper följer ett tema under flera kvällar, kanske under en termin. Andra bibelstudietillfällen är fristående och man dyker upp vid det tillfälle man vill och kan.

I flera församlingar utgår man från biskop Åkes brev, som brukar komma ut en gång om året, inför första söndagen i advent då det nya kyrkoåret inleds.