Meny

Bibelstudiegrupper

En del grupper följer ett tema under flera kvällar, kanske under en termin. Andra bibelstudietillfällen är fristående och man dyker upp vid det tillfälle man vill och kan.
   I flera församlingar utgår man från biskop Åkes brev, som kommer en gång om året.

Kontakt Skara stift

Lena Linde, tfn 0511-262 61.