Någon håller en korg fylld med sedlar.
Foto: Gustaf Hellsing

Så söker du stiftskollekt

Några gånger varje år tas det upp stiftskollekt i samband med gudstjänster i Skara stift. Det finns möjlighet att söka hos domkapitlet om att få en sådan kollekt.

Reglerna för kollekter finns bland annat i kyrkoordningen. Där sägs att stiftskollekt får tas upp högst tio dagar varje år. Domkapitlet bestämmer kollektändamålen och vilka dagar som stiftskollekt för de olika ändamålen ska tas upp.

I regelverket sägs också att det ska finnas principer och kriterier för vilka ändamål kollekterna ska ges till. I Skara stift har de sin grund i stiftets vision att "tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus".


Vilka kan få stiftskollekt
När domkapitlet beslutar om kollekterna tar man hänsyn till flera kriterier. Stiftskollekt kan gå till:

  • Verksamhet i vilken Svenska kyrkan i Skara stift är engagerad eller samspelar med. (portalkriterium)
  • Verksamhet som står i samklang med församlingens grundläggande uppgift. (portalkriterium)
  • Främjande av ekumeniskt arbete, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Minst ett av portalkriterierna ska vara uppfyllt för att stiftskollekt ska beviljas.
Domkapitlets beslut om stiftskollekt föregås av ett ansökningsförfarande. Men det står också domkapitlet fritt att besluta om andra ändamål och mottagare för stiftskollekterna än de som har sökt.

Vad gäller i övrigt? 
Utöver de grundläggande punkterna ska domkapitlet också ta hänsyn till andra faktorer. Dit hör bland annat följande.

  • Barnperspektivet
  • Kontinuitet och ett långsiktigt perspektiv i beslut om vem som ska erhålla stiftskollekt
  • Fördelning i tid
  • Anpassning till söndagens tema
  • Förbehåll för tider av stort intresse för församlingarna att ta upp församlingskollekt
  • Hänsyn till specifika söndagar kopplad till visst kollektändamål/mottagare
  • Hänsyn till specifika söndagars antal kyrkobesökare.

Hur söker man?
Den organisation eller ändamål som önskar en stiftskollekt ska lämna in ansökan senast 30 juni året innan till Domkapitlet, Box 173, 532 23  SKARA eller  skara.stift@svenskakyrkan.se. Har du frågor eller önskar mer information går det bra att kontakta Marie Barrljung 0511-262 05.

ANSÖKAN ska innehålla en kortfattad beskrivning av kollektens ändamål, motivering för kollekten samt eventuella önskemål om dag. Den ska också innehålla uppgifter om kontaktperson.

OBSERVERA att den som beviljas stiftskollekt ska i god tid före kollektdagen sända kollektcirkulär till stiftskansliet för publicering på stiftets hemsida.