Allemansrätten

Allemansrätten är unik för Sverige. Den har sitt ursprung långt tillbaka i tiden då våra förfäder ofta färdades genom väglöst land och hade rätt att övernatta ute i det fria. Idag är det helt annorlunda.

 Allemansrätten är en fantastisk möjlighet som ger alla rätt att vistas i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Allemansrätten är egentligen inte någon rättighet utan snarare riktlinjer för vad som kan betraktas som god sed och gott uppträdande i vårt umgänge med naturen. Allemansrätten gäller på all mark som Skara stift äger, men i vissa fall kan det råda extra bestämmelser som till exempel eldningsförbud på grund av torka.

Mer information om hur brandrisken ser ut i just ditt område hittar du här

 Enligt allemansrätten är det tillåtet att:

 • landstiga och vistas överallt utom på annans tomt, odlad åker eller plantering
 • plocka svamp, vilda bär och blommor utom fridlysta växter
 • ta torrt ris och torra grenar för eldning, på plats
 • tälta, men bara en natt på samma plats. Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov
 • simma, ro, segla eller på annat sätt färdas i och på vatten samt att bada utom från annans tomt eller brygga
 • passera stängsel
 • medföra hund om denna hålls under uppsikt

Det är inte tillåtet att:

 • skräpa ner eller orsaka skadegörelse
 • göra upp eld i det fria om det föreligger minsta risk för skogsbrand
 • ta ris, grenar, näver, bark, nötter eller annat som växer från träd och buskar
 • ta fågelbon eller ägg
 • fiska* eller jaga utan tillstånd
 • framföra motorfordon på mark eller väg försedd med skylt om förbud mot obehörig trafik.

* för ”de stora sjöarna” gäller att visst fiske är fritt.

Välkommen ut i naturen! Vi räknar med att din vistelse ute i skog och mark inte innebär någon nedskräpning eller skadegörelse på vare sig mark eller anläggningar. Kom också ihåg att stänga grindar efter dig.