Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jord

Stiftet bedriver inte något jordbruk i egen regi utan all jordbruksmark är utarrenderad med fri brukningsrätt.

Jordbruksförvaltningen består av en jordbruksförvaltare och en jordbruksassistent som handlägger frågor rörande arrenden, investeringar m.m. 
   Skara stifts jordbruksförvaltning omfattade vid utgången av 2017 sammanlagt ca 9.700 ha jordbruksmark, fördelat på 49 gårdsarrenden samt 117 sidojordsarrenden.

Olika verksamheter
Som exempel på vad stiftets arrendatorer bedriver för verksamheter på gårdarna kan nämnas spannmåls- och vallodling, mjölk-, kött- och svinbesättningar, äggproduktion samt grönsaksodling.

Långsiktigt arbete
Stiftet arbetar långsiktigt med att förstärka och utveckla sina fastigheter genom, dels tillköp av mark, dels investeringar i spannmålstorkar, ladugårdar m.m. samt dels miljöförbättrande åtgärder.
   De två senaste större investeringarna är en ny maskinhall på Åsen 7:1 och utökning av spannmålsanläggning på Skälvum 2:1.

Kontakt - jordbruk

Jordbruksförvaltare
Viktor Larsson    
0511-262 55