Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jord

Stiftet bedriver inte något jordbruk i egen regi utan all jordbruksmark är utarrenderad med fri brukningsrätt.

Jordbruksförvaltningen består av en jordbruksförvaltare och en jordbruksassistent på deltid som handlägger frågor rörande arrenden, investeringar m m. 
   Skara stifts jordbruksförvaltning omfattade vid utgången av 2015 sammanlagt ca 9.700 ha jordbruksmark, fördelat på 56 gårdsarrenden samt 120 sidojordsarrenden.

Olika verksamheter
Som exempel på vad stiftets arrendatorer bedriver för verksamheter på gårdarna kan nämnas spannmåls- och vallodling, mjölk-, kött- och svinbesättningar, äggproduktion samt grönsaksodling.

Långsiktigt arbete
Stiftet arbetar långsiktigt med att förstärka och utveckla sina fastigheter genom, dels tillköp av mark, dels investeringar i spannmålstorkar, ladugårdar mm samt dels miljöförbättrande åtgärder.
   De två senaste större investeringarna är en ny maskinhall på Åsen och utökning av spannmålsanläggning på Skälvum.

Kontakt - jordbruk

Jordbruksförvaltare
Viktor Larsson    
0511-262 55

Jordbruksassistent
Kerstin Larsson    
0511-262 54