Meny

Besök ett stiftsreservat!

Skara stift har 25 stiftsreservat. Det innebär att områden som har högt natur- och/eller kulturvärde avsatts som reservat med särskilda skötselinstruktioner.

Kyrkan vill på sina marker gå längre i sina miljöåtaganden än vad skogsvårdslagen kräver. Därför finns 25 stiftsreservat som är fina mål för en utflykt. De flesta är lättillgängliga.

Vid varje reservat finns särskilda informationstavlor som berättar mer om platsen. Som regel finns vägskylt med texten Stiftsreservat vid de större vägarna, ofta kompletterad med enklare vägvisare i trä.

Svenska kyrkan svarar utan statligt stöd för löpande skötsel och underhåll av stiftsreservaten. 

Skara stifts första stiftsreservat - Gullängen - inrättades 1990. Därefter har till dags dato ytterligare 24 stiftsreservat inrättats. Totalt är omkring 180 ha avsatta för dessa reservat.

Kontakt - stiftsreservat

Egendomschef
Gert Adolfson    
0511-262 51

Läs mer - stiftsreservat

Här kan du läsa mer om stiftsreservaten.
Ladda ner foldern "Natur i Skara stift".