Alingsås-Vårgårda-Herrljunga

Alingsås pastorat
Församlingar: Alingsås, Ödenäs, Hemsjö
Box 325, 441 27 ALINGSÅS
Besöksadress: Brunnshusallén 3, 441 34 ALINGSÅS
Tel 0322- 66 91 00
Kyrkoherde: Katarina Egfors Härnring
Pastoratets hemsida

Vårgårda pastorat
Församlingar: Algutstorp, Lena, Hol, Nårunga, Asklanda.
Box 87, 447 23 VÅRGÅRDA
Besöksadress: Kungsgatan 43, 447 30 VÅRGÅRDA
Tel 0322-737 00
Kyrkoherde: Jan Kesker (vik)
Pastoratets hemsida

Bjärke församling
Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN
Besöksadress: Centrumgatan 9, 441 11 SOLLEBRUNN
Tel 0322-837 00
Kyrkoherde: Robert Sörstrand
Församlingens hemsida

Herrljungabygdens församling 
Postadress: Box 21, 524 02 LJUNG
Besöksadress: Stationsvägen 7, LJUNG
Tel 0513-255 00
Kyrkoherde: Margareta Jerrestrand
Församlingens hemsida