Foto: Erika Kylén

Herrljungabygdens församling

"Genom glädje, öppenhet och delaktighet vill vi i ord och handling synliggöra Guds kärlek." Vi erbjuder mötesplatser och gudstjänstliv för alla åldrar. Besök gärna någon av de 21 kyrkor som finns i församlingen

     Kyrkvalvet/Kyrkogårdsexpedition               Kontakta våra medarbetare
        ordinarie tider mån-fre kl. 10-12                         telefon och e-post
               Sommaröppet Kyrkvalvet
              v. 27-32, tis-tor kl. 10-12

Kontakta Kyrkvalvet/kyrkogårdsexpedition              Kontakta medarbetare

Nedräkning till kyrkovalet 19 september 2021