Grude kyrka
Foto: Herrljunga pastorat

Grude kyrka och kyrkogård

Grude kyrka
Den vita stenkyrkan med det trubbiga tornet i Grude började troligtvis att byggas på 1300-talet. Då byggdes det som ett litet kvadratiskt stenhus med endast en dörr samt ett fönster på sydsidan. År 1688 förlängdes kyrkan med 7,5 meter åt öster och två större fönster togs upp mot söder. Det timrades också vapenhus och en liten sakristia i ek. År 1891-1892 gjordes en omfattande renovering där det bland annat byggdes på sakristian som finns idag och så uppfördes det trubbiga tornet med vapenhuset i botten. Sadeltaket täcks av rött tegel. Dopfunten är från medeltiden och hör till de ursprungliga inventarierna i kyrkan. Altartavlan är från år 1927 och föreställer Maria och Johannes vid foten av Jesu kors. Den senaste renoveringen ägde rum 2016. Max antal besökare i kyrkan är 90 stycken.

Grude kyrkogård har medeltida ursprung och ligger nära korsningen mellan väg 182 och 183. Kyrkans parkering ligger invid vägen. En lindallé leder från vägen upp till kyrkan. Kyrkogården som är kvartersindelad med bokstäverna A-Q består av tre klart urskiljbara delar, två äldre innanför den äldre trädkransen och en nyare öster om denna. De två äldsta delarna bildar en oregelbunden fyrhörning som på tre sidor inramas av en kallmur och en trädkrans. Den nya delen omgärdas längs yttersidorna av en kallmur och en fortsättning av trädkransen. Kring vattenposterna finns det låga häckar vilket det även gör runt ett urnområde på den nya delen av kyrkogården. Kyrkogården har ett rikt gångsystem och tre smidesgrindar leder in till kyrkogården. Kyrkogården har sparsamt med belysningsanordning. Tre svarta lampor i svartmålad stål med rund glob i klarglas står på jämna avstånd från östra grinden och fram till ingången. Liknande lampor finns även på vägen från parkeringen genom allén. I början av 2021 fanns det 268 aktiva gravrätter på Grude kyrkogård.

Klicka här för vägbeskrivning till Grude kyrka och kyrkogård.