Grude kyrka
Foto: Herrljunga pastorat

Grude kyrka

Den vita stenkyrkan med det trubbiga tornet i Grude började troligtvis att byggas på 1300-talet. Då byggdes det som ett litet kvadratiskt stenhus. År 1688 förlängdes kyrkan med 7,5 meter åt öster och två större fönster togs upp mot söder. Det timrades också vapenhus och en liten sakristia i ek. På kyrkogården byggdes en klockstapel upp, med en liten klocka i.

År 1891-1892 gjordes en omfattande renovering där det bland annat byggdes på sakristian som finns idag och så uppfördes det trubbiga tornet med vapenhuset i botten. Det var från början tänkt att tornet skulle vara mycket högre och toppigare, men förmodligen tog pengarna slut innan tornet var färdigt och fick istället den unika formen som tornet har idag.  

I vapenhuset hänger det passande nog en värja. Den hänger där som minne efter en kvartersmästare Björnberg från Ljungs by. I trappuppgången till orgelläktaren hänger en vacker träljuskrona från år 1817. Orgeln är byggd av Tostareds kyrkorgelfabrik år 1968 och den omfattar nio stämmor. Dopfunten är från medeltiden och hör till de ursprungliga inventarierna i kyrkan. Altartavlan är från år 1927 och föreställer Maria och Johannes vid foten av Jesu kors.

Klicka här för vägbeskrivning till Grude kyrka.