Molla kyrka
Foto: Herrljunga pastorat

Molla kyrka

Molla kyrka byggdes under 1100-talet och har sedan restaurerats vid ett flertal gånger under århundradenas gång. År 1936 renoverades kyrkan och då hittades gamla kalkmålningar från 1600-talet på långväggarna. Det är figurscener och ornament som påminner om allmogemåleri. Man fann också en målning som kan ha varit en tidigare altartavla. Motivet är Marie bebådelse och gjord omkring år 1520. Från 1200-talet finns bevarat en Madonna-skulptur. Man har också funnit fragment av senmedeltida skulpturer från ett altarskåp. Dopfunten, som är från 1100-talet, har figurreliefer men är något skadad.  

Klicka härför vägbeskrivning till Molla kyrka.