Östra Gäsene församling

Östra Gäsene församling består av socknarna Alboga, Broddarp, Eriksberg, Mjäldrunga, Od och Öra. För mer information om församlingens kyrkor hittar du i menyn.

Församlingsrådet i Östra Gäsene församling:

Ordinarie Ledamöter:
Anders Andersson (ordf.)
Staffan Bengtsson
Gerd Benjaminsson
Lena Folkesson
Lili-Ann Grindsiö
Lisbeth Larsson
Göran Lindgren
Inger Mellåker
Kenneth Persson
Kerstin Setterberg
Ulla-Lena Wallgren

Ersättare:
Ann-Christine Ceder