Källunga kyrka

Den ursprungliga delen av Källunga kyrka tros vara från slutet av 1100-talet.  Då bestod kyrkan enbart av långhuset. År 1796 byggdes ett koret till i öster i form av en tresidig absid. År 1842 uppfördes en sakristia på norra sidan och ett nytt vapenhus på västra gaveln. År 1945 gjordes en omfattade renovering och då försökte man återskapa den gamla medeltida stilen som försvann i och med reparationen år 1842. Kyrkan är liten och låg och saknar torn. En klockstapel står ute på kyrkogården med en klocka.

Altartavlan är målad av K Reimer år 1904 och föreställer Kristi himmelsfärd. På altaret står ett krucifix av koppar från 1500-talet. Utanför kyrkan står en klockstapel.

Klicka här för att se var Källunga kyrka ligger.