Foto: Gustaf Hellsing, Ikon

Begravning

ett farväl

Begravning i Coronatider

Vår kristna tro blir sällan så stark och tydlig som i närheten av döden. Även om tvivel, sorg och smärta fyller oss så når vi samtidigt den kristna trons kärna i tro, hopp och kärlek. Vid kistan lämnar vi över någon vi älskat i Guds händer i förväntan på uppståndelse och himmelrike.

Det är många stora och små frågor och beslut som kommer vid ett dödsfall. Många kan vi få hjälp med via en begravningsbyrå, av släktingar och vänner, men också genom församlingen.

Vi kan finnas med vid:
- en andakt hos den döde innan hon/han läggs i kistan 
- i samtal om tankar och känslor inför begravningen 
- när vi planerar begravningsgudstjänsten tillsammans
- att få hjälp av en kyrkomusiker att välja psalmer och musik
- att använda våra församlingshem vid minnesstunden
- fortsatta samtal efter begravningen, enskilt eller i en sorgegrupp
- att under allhelgonahelgen samlas till minnesgudstjänster
- att hjälpa till med skötseln av graven
- bårtäcke finns att låna

Församlingen finns till för dig i sorgen och saknaden.

Du når oss via Kyrkvalvet/kyrkogårdsexpedition 0513-201 00 som hjälper dig att få kontakt med präst, diakon eller musiker, med svar på dina frågor.

Skriften om begravning

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. På svenska samt översatt till de ÅTTA vanligaste språken i Sverige. Läs mer i Skriften om begravning