Alboga kyrka

Högt uppe på en bergknalle står Alboga kyrka. Den invigdes år 1896 och ersatte då den äldre och dragiga medeltidskyrkan som revs för att ge plats åt den större granitkyrkan. Något som bevarats från den gamla kyrkan är dopfunten i sandsten från omkring år 1200. Kyrkan karaktäriseras bland annat av stora romanska fönster med vitmålade bågar. Alboga kyrka har sadeltak täckt med rött tvåkupigt tegel.

På altaret fanns från början ett enkelt träkors som vid renoveringen år 1956-1957 byttes ut mot en glasmålning av konstnären Einar Forseth. Den senaste renoveringen ägde rum år 1997 då bland annat det så kallade himlade taket, en målad stjärnhimmel, i koret togs fram.

Klicka här för vägbeskrivning till Alboga kyrka.