Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Herrljunga pastorat Besöksadress: Stationsvägen 7, 52441 Ljung Postadress: Box 21, 52402 Ljung Telefon:+46(513)20100 E-post till Herrljunga pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Knattebo - pedagogisk omsorg

I Remmene bedriver Svenska kyrkan pedagogiska omsorg i Remmene bydgegård. Hösten 2014 har vi slagit upp dörrarna till Knattebo!

Ca 5 kilometer utanför Herrljunga finns Knattebo, pedagogisk barnomsorg med Herrljunga pastorat som huvudman, för barn i åldrarna 1-6 år. 

Vårt pedagogiska mål är att utgå från skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Inriktningen på verksamheten ska i första hand främja att barn och föräldrar känner sig trygga och bekräftade. Verksamheten ska vara öppen, ärlig och omsorgstagande där föräldrar ska kunna känna att de kan framföra åsikter och synpunkter. 

Vi ska stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar. Ge dem möjlighet att uttrycka sin egen mening och uppfattning samt känna empati och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund. Verksamheten utgår från den kristna värdegrunden och barnkonventionen där barnen stimuleras för utveckling, lärande och fortsatt lärande. Lokaler och material ska vara säkra och ändamålsenliga och främja barns kreativitet och lek samt barns intresse för att lära. I fråga om hållbar utveckling lagar vi mat från grunden med svenska närproducerade och så långt det är möjligt ekologiska råvaror med barnen omkring oss till hjälp. 

Vår verksamhet genomsyras av att barnen lär sig respekt för sig själva, sina medmänniskor, djur och natur i språk och handling. 

Knattebo erbjuder barnomsorg vardagar 6-18.
Du söker plats på Knattebo via Herrljunga kommuns barnomsorgskö.