Foto: Sven-Erik Falk

Medlem i Svenska kyrkan

Det finns många skäl till att vara medlem i Svenska kyrkan, en av Sveriges största organisationer och samlande av goda och ideella krafter. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du går till väga för att bli medlem.

Svenska kyrkan har över 6,4 miljoner medlemmar. En del går till kyrkan varje vecka, men andra kommer då och då. Varje år finns många medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i gudstjänstens gemenskap, kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. 

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Kyrkan finns med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa. Både nära och långt borta ryms i samma kyrka.

Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Medlem i Svenska kyrkan blir man genom dopet. Såväl barn som vuxna döps i kyrkan. Har du tidigare varit medlem men utträtt, är du varmt välkommen tillbaka. Om du är döpt i ett annat kristet samfund, blir du medlem direkt, men du kommer att erbjudas samtal om kristen tro och kristet liv.

Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir automatiskt medlemmar. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlemmar, även om de inte är döpta.

Nedan kan du se ett flertal av de saker kyrkoavgiften går till i Herrljungabygdens församling och det är i de allra flesta fall kostnadsfritt för deltagarna. 

Vill du gå med i Svenska kyrkan, är du välkommen att ringa till oss på tel. 0513-201 00 eller ta kontakt med någon ur vår personal som du haft kontakt med.  

Du kan också ladda ner en inträdesblankett
Blankett - Anmälan om inträde

och skicka den till:

Herrljungabygdens församling
Östra kyrkogatan 4
524 30 Herrljunga

Varmt välkommen!

Tack vare ditt medlemskap kan vi bland annat...

... fira flera gudstjänster varje vecka, med stor variation.

... skapa mötesplatser för små barn tillsammans med deras anhöriga och andra relationspersoner. 

... besöka människorna på äldreboenden i Herrljunga kommun regelbundet.

... möta nyanlända flyktingar för att hjälpa dem till rätta i sin nya vardag.

... genomföra begravningar, vigslar och dop - och naturligtvis hjälpa till med planeringen innan.

… vara synliga i skolmiljön på högstadieskolan och vara en medvandrare i vardagen för elever i Herrljunga kommun.  

... erbjuda utbildningar och studiecirklar för föräldrar.

... stötta människor genom samtal och själavård.

... bjuda in till gemensamt firande för alla på jul och påsk.

... erbjuda samtalsgrupper på tema tro och fördjupning.

... föra kyrkans traditioner vidare till kommande generationer.

…erbjuda samtalsgrupper för dig som mist en nära anhörig.

... vara närvarande på internet och i sociala medier samt varje vecka i Knallebladet, som når alla hushåll i Herrljunga kommun och flera andra kommuner.

... erbjuda människor att komma till gemenskap och glädje i en kör varje vecka.

… nattvandra vid speciella tillfällen för att skapa en tryggare miljö för ungdomar i Herrljunga.

... anordna aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar i Herrljunga kommun.

… erbjuda kostnadsfri familjerådgivning.

... bevara kulturen och historiken i våra vackra kyrkobyggnader.

... erbjuda många fantastiska musikarrangemang runt om i Herrljunga kommun.

... prata om livet, tron, relationer och mycket annat med högstadieungdomar under konfirmationstiden.

... anordna aktiviteter och gemenskapskvällar, som skapar mötesplatser.

... erbjuda en stödgrupp för barn och ungdomar som växer upp i närheten av missbruk.

Detta är kostnadsfritt för deltagarna.
Tack för att du gör det möjligt!