Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skölvene kyrka

Skölvene kyrka är gemensam för socknarna Skölvene och Norra Säm. Kyrkan byggdes 1843 och ersatte då de två medeltidskyrkorna som var i så pass dåligt skick att de antingen revs, som i Skölvenes fall, eller lämnades att förfalla, som i Norra Säm.

I kyrkan finns en mycket välbevarad dopfunt från 1200-talet som har sex bilder med bland annat en bevingad drake, Mikaels strid mot draken och en relief av en klövförsedd djävul med svans.

För att hitta till kyrkan klickar du här!