Skölvene kyrka

Skölvene kyrka är gemensam för socknarna Skölvene och Norra Säm. Kyrkan byggdes år 1843 och ersatte då de två medeltidskyrkorna som var i så pass dåligt skick att de antingen revs, som i Skölvenes fall, eller lämnades att förfalla, som i Norra Säm.

I kyrkan finns en mycket välbevarad dopfunt från 1200-talet som har sex bilder med bland annat en bevingad drake, Mikaels strid mot draken och en relief av en klövförsedd djävul med svans.

Klicka härför vägbeskrivning till Skölvene kyrka.