Öra kyrka

Öra kyrka tros vara byggd i slutet av 1200-talet. I det första dokumentet från år 1583 beskrevs kyrkan ha en "temmeligg starck mur" men invändigt var den "platt fördärvad" och skicket var inte bättre i slutet av 1600-talet då den fick en välbehövlig renovering, trots det skrala utbudet av tiondebönder. Kyrkan förmodas vara helgad åt Norges nationalhelgon Olof den helige, eftersom det finns en bevarad träskulptur av S:t Olof från 1200-talet. I kyrkan finns också en Madonna-skulptur från 1200-talet och en dopfunt från medeltiden

År 1820 gjordes nästa reparation, då koret utvidgades tresidigt. Det fanns dock inte medel nog att fullfölja renoveringen. Först senare när man lagade en spricka i den nya kormuren, höjde man innertaket i den äldre delen av kyrkan till samma höjd som taket hade i det utvidgade koret. Samtidigt byggde man till en sakristia.

År 1909 lades nytt golv in och man köpte in nya bänkar. Dessutom byggde man på ett nytt torn av granit med två klockor i som fick ersätta klockstapeln på kyrkogården. Klockstapeln flyttade senare över till Ramnaparken i Borås.

Klicka härför vägbeskrivning till Öra kyrka.