Eggvena kyrka
Foto: Herrljunga Pastorat

Eggvena kyrka och kyrkogård

Eggvena kyrka är troligtvis från mitten av 1100-talet eller i början av 1200-talet och byggd i sten med fasader av vit spritputs. På 1700-talet byggdes kyrkan till i både öster och väster. Då byggdes också det låga trätornet med sin vindflöjel, tornet är täckt av röd falsad takplåt samt stående locklistpanel målad med vit oljefärg. Sadeltaket på kyrkan är täckt av rött enkupigt tegel. År 1850 byggdes sakristian till på norra sidan av kyrkan. Dopfunten från 1200-talet är i sandsten och ornerad med flätmönster. År 1950-1952 gjordes en omfattade restaurering, då sprickor hade uppstått i murarna under de stränga vintrarna på 1940-talet. Det sattes bland annat in nya bänkar och nytt golv i trä. Det senaste stora restaureringsarbetet gjordes under år 2008-2009, då trägolvet togs bort och ersattes av sten från originalgolvet och natursten från Kinnekulle. Kyrkan målades då också om invändigt.

Kyrkan är tillgänglig med rullstol (grovt grus i gångarna på kyrkogården). Större toalett med bred dörr finns i anslutning till parkeringen. Max antal besökare i kyrkan är 85 stycken.

Eggvenas kyrkogård har medeltida anor och består idag av en gammal och en nyare del. Den äldre delen ligger närmast kyrkan och är i det närmaste rektangulär men med en rundning i sydväst. Runt denna del löper en kallmur av natursten och en trädkrans med lönnar. Från öster nås kyrkogården av en modern klivstätta av betong med omålat träräcke, från söder via grindar i gamla och nya delen. Från stättan och grindarna löper raka grusgångar upp mot kyrkan. Grinden in till gamla delen är en smidesgrind med raka spjälor och en kraftig svängd dekor upptill. Kyrkogårdens nya del ligger söder om kyrkan, mellan den gamla delen och vägen. Denna del omgärdas av häckar åt öster och söder och av kallmurar i norr och väster. Grinden in till den nya delen är en förzinkad grind från 1970-talet. Från grinden löper en rak asfalterad gång upp till den gamla delen av kyrkogården. På västra sidan om gången finns en del prydnadsbuskar vid gravarna, på den östra finns tre raka häckar. På kyrkogården finns ett mindre antal äldre lyktstolpar av svartfärgat stål med gult råglas. På den nya delen av kyrkogården anlades 2017 en askgravlund. I början av 2021 fanns det 156 aktiva gravrätter på Eggvena kyrkogård.

 

Klicka här för vägbeskrivning till Eggvena kyrka.