Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Herrljunga pastorat Besöksadress: Stationsvägen 7, 52441 Ljung Postadress: Box 21, 52402 Ljung Telefon:+46(513)20100 E-post till Herrljunga pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Eggvena kyrka

Eggvena kyrka är troligtvis från mitten av 1100-talet eller i början av 1200-talet och byggd i sten. I kyrkan finns ett processionskors i brons från mitten av 1100-talet som kan ha varit i kyrkan sedan den byggdes och visar på kyrkans höga ålder. Utanför kyrkan står en runsten med inskriptionen ”Vifast reste denna sten efter Vifa, sin husbonde, en mycket god kämpe”.

På 1700-talet byggdes kyrkan till i både öster och väster. Då byggdes också det låga trätornet med sin vindflöjel. Tornet ersatte en tidigare klockstapel som stod i sydvästra hörnet av kyrkogården. På 1700-talet togs också skiljemuren mellan långhuset och koret, den så kallade triumfbågen, bort. 1850 byggdes sakristian till på norra sidan av kyrkan.
Tidigare stod ett kors på altaret, men detta ersattes 1936 av den i trä skurna altartavlan från 1700-talet som då hittades på kyrkvinden. Samtidigt flyttade man fram dopfunten från 1200-talet som hade tjänstgjort som fot under predikstolen. Dopfunten är i sandsten och ornerad med flätmönster.

1950-1952 gjordes en omfattade restaurering, då sprickor hade uppstått i murarna under de stränga vintrarna på 1940-talet. Det sattes bland annat in nya bänkar och nytt golv i trä. Det senaste stora restaureringsarbetet gjordes under 2008-2009, då trägolvet togs bort och ersattes av sten från originalgolvet och natursten från Kinnekulle. Kyrkan målades då också om invändigt.

En del i kyrkrundan

Öppet:
4-24 juli
11.00-17.00

Tillgänglighet: Kyrkan är tillgänglig med rullstol (grovt grus i gångarna på kyrkogården). Större toalett med bred dörr finns utanför kyrkan.

För barn: Medeltidstipset

Scanna denna bild med QR-läsare för ljudguide över Eggvena kyrka.