Eriksbergs nya kyrka

På 1880-talet började den gamla kyrkan i Eriksberg att bli för liten och i för dåligt skick. Församlingen hade växt och en större kyrka behövde byggas. Eriksbergs nya kyrka byggdes i nygotisk stil i granit och invigdes år 1884. Man behöll dock den gamla kyrkan som fick tjäna som sädesmagasin ett tag in på 1900-talet.

Altartavlan i Eriksbergs kyrka består av en målning av Sven Linderoth från år 1901 och visar Kristus med evangelisterna. Dopfunten är från 1100-talet och har flyttats över från den gamla kyrkan.

Klicka härför vägbeskrivning till Eriksbergs nya kyrka.