Eriksbergs nya kyrka
Foto: Skara stift

Eriksbergs nya kyrka och kyrkogård

Eriksbergs nya kyrka
På 1880-talet började den gamla kyrkan i Eriksberg bli för liten och i för dåligt skick och tankar om en ny kyrka tog form. Läderhandlaren Johannes Östergren hade testamenterade hela sin förmögenhet till bygget av en ny kyrka i Eriksberg. Testamentet kom dock att ogiltigförklaras och arvet gick till hans systrar som donerade 40 000 kr till bygget av en ny kyrka. Kyrkan i nygotisk stil uppfördes åren 1883–1885 i kvaderhuggen gnejsblandad rödgranit efter ritningar av arkitekt Helgo Zettervall. Stenkyrkan består av ett 20 meter högt långhus med smalare femsidigt kor i sydost och ett plåttäckt torn i nordväst, som innan det avkortades var 50 meter högt. Sadeltaket är skiffertäckt och prytt med smidesornament. Insidan har slätputsade marmorerade väggar och öppen takstol, mittgången är belagd med kalkstensplattor som leder fram till triumfbågen. Kyrkan har en sedan invigningen 1885 nästan oförändrad nygotisk interiör och är därmed en av mycket få som bevarats från denna epok. Särskilt värdefullt är den bevarade dekorationsmålningen på väggar och tak, bland annat med olika marmoreringar. I absidens valv finns målade himmelsskyar. År 1978 stängdes kyrkan på grund av rasrisk, den gamla kyrkan började användas parallellt med den nya. År 1995 påbörjades renoveringen av den nya kyrkan som återinvigdes 1996. Den används numera sommartid för konserter, konfirmationer, skolavslutningar och bröllop.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad vid planerade besök då lösa ramper placeras ut in till kyrkan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns utanför kyrkan. Max antal besökare i kyrkan är 375 stycken.

Eriksbergs nya kyrkogård
Den nya kyrkogården ligger på en kulle några hundra meter sydost om den gamla. Kyrkogården har en rektangulär form och inramas på långsidorna av en låg kallmurad stödmur av natursten. Runt hela kyrkogården finns en trädkrans av lönn och lind. Mitt i kortsidan mot sydväst är en öppning med rikt utsirad, tredelad smidesgrind från 1885 mellan finhuggna stenstolpar från samma tid. Från denna leder en asfaltsgång upp mot kyrkan i kyrkogårdens nordöstra del och omsluter denna. Denna gång kantas av en lindallé som planterades någon gång innan 1950. I övrigt saknas gångar och kyrkogården utgörs därmed av sammanhängande stora gräsytor. Snett bakom kyrkan finns en askgravlund som anlades under 2000-talet. I början av 2021 fanns det 166 aktiva gravrätter på Eriksbergs nya kyrkogård.

Klicka härför vägbeskrivning till Eriksbergs nya kyrka.