En hjälpande hand
Foto: Christer Brosché

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni handlar ofta om att vara medvandrare när livet är svårt. Genom delaktighet, ömsesidighet och respekt kan församlingen ge stöd till människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är kyrkans kallelse att i handling ge uttryck för det den kristna tron står för, det är hela församlingens ansvar. Diakoni sker varje dag, året runt genom goda handlingar människor emellan. Det handlar om små kärleksgärningar som bär världen!

Genom församlingens diakoni sker detta på ett alldeles särskilt sätt i möten med enskilda människor som under en period i livet kan behöva stöd och hjälp. 

Diakoni och stöd
Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Diakonin kan ge stöd genom samtal, kontakter på flera olika sätt. Diakonerna har tystnadsplikt. 

Du är också välkommen att delta i församlingens olika mötesplatser.