En hjälpande hand
Foto: Christer Brosché

Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är hela församlingens ansvar. Diakoni sker varje dag, året runt genom goda handlingar människor emellan. Det handlar om små kärleksgärningar som bär världen!

Genom pastoratets diakoniassistenter sker detta på ett alldeles särskilt sätt i möten med enskilda människor som under en period i livet kan behöva stöd och hjälp. Bland annat har vi leva vidare-grupper för dig som nyligen har mist en anhörig.

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samtala om den problematik som du just nu står i. Kanske behöver du stöd i kontakt med myndigheter, hjälp med fondansökningar etc.

Du är också välkommen att delta i pastoratets olika mötesplatser. Måndagsträffar, caféer, aktivitetsgrupper med mera.