Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare

Välkommen till en Leva vidare-grupp

Med jämna mellanrum erbjuder vi samtalsgrupper för dig som mist en nära anhörig. 

Vi ses sex gånger, varannan vecka, eller enligt överenskommelse.
Vi bjuder på eftermiddagskaffe. 

Om Du har frågor kan du ringa:  
Gunlög Fåglefelt, diakon tel 0513-201 28
eller expeditionen Kyrkvalvet tel 0513-201 00

Eller via mail:
gunlog.faglefelt@svenskakyrkan.se