Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

... i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Dopet är vägen in i kyrkan. Tidigare i kyrkans historia stod dopfunten i vapenhuset för att markera att vägen började där och sedan fortsatte vidare in i kyrkan. Idag har dopfuntarna flyttats in i kyrkan, i gudstjänstens mitt där vi som kyrka tar emot både små och stora. Gud tar i dopet emot oss och kallar oss samtidigt till ett viktigt uppdrag: att leva i tro och kärlek.
Det vanligaste är att man döps när man är ca tre månader, men i våra kyrkor döps också många konfirmander och vuxna.
 
Vill du döpas själv, eller att ditt barn ska bli döpt kontaktar du pastorsexpeditionen: 0513-201 00 eller herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se eller talar med någon anställd som hjälper dig. Dopet kan ske i en gudstjänst på söndagen, då flera i församlingen får vara med och dela glädjen i det som sker. Det kan också vara en separat gudstjänst för ett eller flera barn/konfirmander.
En av prästerna kommer sedan att kontakta dig/er för att prata vidare och planera kring dopet. Ofta sker samtalen i hemmen, men ibland också i kyrkan eller församlingshemmet.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte

Jesus