Foto: Magnus Aronsson

Dop

... i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Dopet är vägen in i kyrkan. Tidigare i kyrkans historia stod dopfunten i vapenhuset för att markera att vägen började där och sedan fortsatte vidare in i kyrkan. Idag har dopfuntarna flyttats in i kyrkan, i gudstjänstens mitt där vi som kyrka tar emot både små och stora. Gud tar i dopet emot oss och kallar oss samtidigt till ett viktigt uppdrag: att leva i tro och kärlek.

Det vanligaste är att man döps när man är ca tre månader, men i våra kyrkor döps också många konfirmander och vuxna.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte

Jesus

Vill du döpas själv, eller att ditt barn ska bli döpt kontaktar du Kyrkvalvet 0513-201 00 eller herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se eller talar med någon anställd som hjälper dig. Dopet kan ske i en gudstjänst på söndagen, då flera i församlingen får vara med och dela glädjen i det som sker. Det kan också vara en separat gudstjänst för ett eller flera barn/konfirmander.

En av prästerna kommer sedan att kontakta dig/er för att prata vidare och planera kring dopet. Ofta sker samtalen i hemmen, men ibland också i kyrkan eller i Kyrkans hus.