Herrljunga nya begravningskapell och begravningsplats

Herrljunga nya begravningskapell uppfördes 2010 österut på begravningsplatsen. Kapellet som ritades av arkitekt Alf Cederberg, är en låg byggnad med fasad i puts och liggande, omålad träpanel. Taket är belagt med omålad, grå, falsad plåt. Interiören går i ljust med högt i tak. Inne i ceremonilokalen finns fönster med stort ljusinsläpp samt väggmålningar av grönska målad av Anna Asklund.

Kapellet är tillgänglighetsanpassat. Max antal besökare i kapellet är 40 stycken.

Herrljunga nya begravningsplats anlades 1926 på prästgårdens ägor i samband med att Herrljunga gamla kyrkogård, anlagd på 1860-talet, befanns vara för lite för behovet. Redan då ägde kyrkan all den mark som idag omfattas av begravningsplatsen, men endast en del av den togs till en början i bruk. Begravningsplatsens yta omfattar cirka 2,6 hektar. Herrljunga nya begravningsplats består av flera olika delar med olika karaktär. Kvarter A-F omfattar kyrkogårdens äldsta delar, anlagda 1926. De avgränsas från varandra av häckar och karakteriseras av räta linjer och raka gångar. Kvarter G-N omfattar kyrkogårdens nyare del, vars delar också avgränsas från varandra av häckar. Här är formerna friare och gångarna oftast svängda. På den nya delen finns en askgravlund anlagd som omgärdas av en låg mur och med en vattenränna och en damm på ena sidan. Gångarna i askgravlunden är belagda med sten som ett undantag mot den övriga kyrkogårdens gångar som är grusbelagda. I början av 2021 fanns det 994 aktiva gravrätter på Herrljunga nya begravningsplats.

Klicka här för vägbeskrivning till Herrljunga nya begravningskapell och begravningsplats.