Ideella medarbetare

Alla behövs - vi gör det tillsammans!
Herrljungabygdens församling vill vara en kyrka för alla där det lokala engagemanget är viktigt. Våra ideella medarbetare är dem som gör skillnad. Tack vare dessa insatser, kan kyrkan finnas med både mitt i vardagen som vid gudstjänster. Tillsammans bygger vi gemenskap genom delaktighet och glädje i både gudstjänst och övrig församlingsverksamhet. Vi vill sträva efter en mångfald bland våra ideella medarbetare som rör sig över kultur- och generationsgränser och låter unga växa genom ansvar. Vi vill också sträva efter en mångfald av uppgifter och att det ska vara lätt att hitta sin uppgift, ingen uppgift är för liten.

Vi erbjuder den ideella medarbetaren stöd och handledning av den som ansvarar för det område där den ideella är verksam. Alla områden är lika viktiga - här är områden där du kan bidra: Barn och familj, unga vuxna, äldre, kör, café, fika, gudstjänstandakt, musik, praktiska uppgifter, integration, odling, annat

Vill du hjälpa till?
Har du idéer som kan utveckla vår verksamhet?
Vill du få nya erfarenheter eller vänner?

Hör av dig till oss!

Samordnare
Anna Löfgren, diakoni 0513-201 28
Peter Bengtsson, musik/kör 0513-201 14
Maria Jonsson, ungdom/konfirmand 0513-201 26
Mikael Skoog, barn/familj 0513-201 45
Tony Grip, församlingsverksamhet 0513-201 30