Remmene kyrka

Remmene kyrka invigdes år 1870 och ersatte då den gamla medeltidskyrkan som var i så bristfälligt skick att den måste rivas. Kyrkan byggdes i så kallad Karl Johans-stil, en stil som var vanlig under 1800-talet och kännetecknades bland annat av stora gotiska fönster och ett spetsigt torn med korsprydd spira. Arbetet med kyrkan utfördes helt av sockenborna. År 1934 byggdes sakristian på och år 1963 gjordes en omfattande restaurering i koret. Man flyttade fram altaruppsatsen och altarrunden en halv meter för att sakristian skulle bli rymligare. Dessutom flyttades predikstolen fram och några bänkar togs bort.

I kyrkan finns en dopfunt från 1200-talet som stod i den gamla kyrkan. Sägnen berättar att den gamla kyrkan var en pilgrimskyrka och den första kyrkan i trakten. Människor kom ända från Lena socken för att bevista gudstjänsterna och låta döpa sina barn.

Utanför kyrkan står en runsten, som tidigare har använts som dörrtröskel i kyrkan. Stenen är ristad på båda sidor och visar att Remmene socken är en gammal bygd.

Klicka här för vägbeskrivning till Remmene kyrka.