Foto: Skara stift

Remmene kyrka och kyrkogård

Remmene kyrka invigdes år 1870 och ersatte då den gamla medeltidskyrkan som var i så bristfälligt skick att den måste rivas. Kyrkan byggdes i så kallad Karl Johans-stil, en stil som var vanlig under 1800-talet och kännetecknades bland annat av stora gotiska fönster och ett spetsigt torn med korsprydd spira. Kyrkan är vitputsad och sadeltaket är täckt av rött tegel. Tornet är täckt av falsad kopparplåt. Arbetet med kyrkan utfördes helt av sockenborna. År 1934 byggdes sakristian på och år 1963 gjordes en omfattande restaurering i koret. Man flyttade fram altaruppsatsen och altarrunden en halv meter för att sakristian skulle bli rymligare. Dessutom flyttades predikstolen fram och några bänkar togs bort.
I kyrkan finns en dopfunt från 1200-talet som stod i den gamla kyrkan. Utanför kyrkan står en runsten, som tidigare har använts som dörrtröskel i kyrkan. Senaste renoveringen gjordes 2001-2002.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad och toalettbyggnaden som finns på parkering är även den tillgänglighetsanpassad. Max antal besökare i kyrkan är 160 stycken.

Remmene kyrkogård har medeltida ursprung. Kyrkogården består av två klart urskiljbara delar, den äldre innanför den gamla muren och den nya utanför den. Den äldre delen utgörs av en oregelbunden fyrhörning som inramas av både en kallmur och en trädkrans. Här finns en grusad gång som leder från norra grinden upp till kyrkan och runt den. I övrigt är marken grästäckt. Merparten av gravarna ligger på norra sidan av kyrkogården, där de ligger i nord-sydliga rader som stundom är tämligen glesa. I nordligaste änden är det mycket glest. På den södra sidan som ger ett intimare och mer ombonat intryck ligger gravarna även där i nord-sydliga rader. Utanför den södra muren, med en klivstätta i trä intill ligger det gamla kyrkstallet från 1916. Den långsmala nyare delen av kyrkogården som ligger väster om den äldre delen inramas av såväl en mur som en oxbärshäck och en trädkrans. En häck avskiljer den gamla och den nya delen från varandra. Häckar delar också av den nya delen i mindre rum. En gång belagd med sjöstensplattor leder från den södra grinden till mittpartiet med meditationsplatsen och pelarekarna. Kyrkogården har flera smidesgrindar. Vid parkeringen i norr, längs grusgången upp från norra grinden samt runt kyrkan står enkla svarta lampor i stål med klara glasglober. I början av 2021 fanns det 188 aktiva gravrätter på Remmene kyrkogård.

 

Klicka här för vägbeskrivning till Remmene kyrka och kyrkogård.